ĐẾ VƯƠNG CÔNG...
By haerie2905
1.2M
26.4K
11.4K
  • Romance
  • bạotiếugianghồhệliệt
  • lãng-mạn
  • ngữtiếulansan
  • đếvươngcônglược

Description

Tên truyện: ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc: Hoàn chính văn 191c +10PN (Phiên ngoại 1 sau chương 92, phiên ngoại 2 sau chương 152, 5 chương phiên ngoại hội Hồ Điệp, 2 chương phiên ngoại Luận võ, 1 phiên ngoại cuối) Edit: Haerie (Hoàn) Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2584222 Hỗ trợ: http://vietphrase.com/go/www.qqxs.cc/info_40240.html

Văn án.

Continue Reading on Wattpad
ĐẾ VƯ...
by haerie2905
1.2M
26.4K
11.4K
Wattpad