Yanna
By jhavril
83.4K
3.8K
3.0K
  • Mystery / Thriller
  • demented
  • feet
  • hand
  • jhavril
  • joseph
  • niko
  • roberto
  • tongue
  • yanna

Description

Nagmahal... Nasaktan... Pumatay! Sa edad na dose, natutunan niyang mamuhay mag-isa; walang pamilyang matatawag na kaniya. Kaya, ang bawat kaniyang magugustuhan ay may kalakip na kapahamakan. Iisa-isahin niya ang maaari niyang makasama... Pero, hindi tao o hayop kaya... Mag-ingat kapag nakilala mo na siya! Maaari ka niyang magustuhan at maging isa sa mga nanaisin niyang mapasakaniya! 1. Roberto's Hand 2. Niko's Tongue 3. Joseph's Feet

Author's Note

Continue Reading on Wattpad
Yanna
by jhavril
83.4K
3.8K
3.0K
Wattpad