Vợ ngoan muốn b...
By YingJoyce97
49.5K
1.4K
206
  • Short Story

Description

https://jian1112.wordpress.com/2015/01/29/dam-my-vo-ngoan-muon-bat-dau-nuoi-tu-nho/ Author: Hi Nguyệt Công Tử (羲玥公子) Tên gốc: Hiền thê yếu tòng tiểu khai thủy dưỡng (贤妻要从小开始养) Thể loại: Hiện đại, thanh thủy văn, điền văn, công sủng thụ, bình phàm hiền lành thụ, ngụy huynh đệ, HE Nguồn: QQXS Tranlator: QT Editor: Kwon Jian

Văn án

Continue Reading on Wattpad
Vợ ngoa...
by YingJoyce97
49.5K
1.4K
206
Wattpad