BỊ HƯỞNG DỤN...
By charlievu
438
42
12
  • Fanfiction
  • monstax
  • showmin

Description

Thực sự là muốn chuyển ver 1 bộ cho 2Won, định làm bộ này luôn mà đọc xong thấy chỉ có Minhyuk công chúa của tôi là hợp với bộ này thôi, công chúa của tôi là dụ thụ mờ T.T Bộ này hay dã man ý =)) Chỉ ShowNu mới đủ sức bao vệ tiểu công chúa của tôi thooiiii :*

CHƯƠNG 1

Continue Reading on Wattpad
BỊ HƯ?...
by charlievu
438
42
12
Wattpad