Đây là tình yê...
By Lac0069
2.0M
81.9K
9.0K
  • Short Story
  • caoh
  • dammei
  • hoàn
  • mafia
  • nguoc
  • phúchắccông
  • sm
  • đammỹ

Description

Thể loại : Đam mỹ hiện đại, H cao không dày, có ngược, SM, hắc bang, phúc hắc ôn nhu công X nhà báo cường thụ, ngọt, HE. Tình trạng: Đã hoàn .Truyện có cảnh SM, nếu không hợp khẩu vị xin click back :3 Truyện chỉ được đăng ở Wattpat, xin đừng tự ý post trên trang khác.

Chương 1

Continue Reading on Wattpad
Đây là...
by Lac0069
2.0M
81.9K
9.0K
Wattpad