[BHTT] [Tạm ngưn...
By NhinBng
164.2K
9.2K
299
  • General Fiction
  • bachhop
  • bhtt
  • chung
  • hiendai
  • laosu-laosu
  • thuyet
  • tieu
  • tiểu-thuyết-chung

Description

Tác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) - 我记得你 Tác giả Bằng Y Úy Ngã - 凭依慰我 Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại) Editor: Băng Nhiên thích đậu hủ chiên - Tình trạng edit tới đâu update tới đó Văn án: Truyền thuyết một nhà có ba tỷ muội -- Đại tỷ ôn nhu thánh mẫu, bảo vệ muội muội = chủ nhiệm nghiêm khắc, cổ hủ dạy dỗ học trò? Nhị tỷ đầu gỗ thành thật, nghe lời Đại tỷ, đau tiểu muội = nữ cảnh nóng nảy bạo lực, không hiểu phong tình? Tiểu muội tinh quái, không phục Đại tỷ, thầm mến Nhị tỷ = tiểu la lỵ phúc đen tà ác, xúi giục lão sư Toán theo đuổi chủ nhiệm tỷ tỷ? Lại có chuyện thế này: Sở gia ba nữ nhân trưởng thành, từ sản từ tiêu thiếu một người. Ngẫu thấy tiểu bạch Ngôn Du đi tới, ương ương hai cặp thật náo nhiệt. Ngôn Du: Ta. . . Ta là người bị hại lớn nhất? Đại tỷ: Tiểu Du, nguyên lai ngươi cảm thấy ở cùng ta cùng một chỗ là bị hại? Thực xin lỗi. . . Nhị tỷ: Ngôn Du, ngươi dám làm Đại tỷ khóc? ? ? Tiểu muội: Ngôn Du, ý của ngươi là ta hại ngươi? Ngôn Du: Ta. . . Ta. . . Kỳ thật ta cảm thấy ta là người được lợi lớn nhất. Đại tỷ, Nhị tỷ, tiểu muội: Ân! Ngôn Du: 5555555. . . Editor: Hài có, dễ cưng có, ngược cũng có nốt ^^

1, Chương thứ nhất

Continue Reading on Wattpad
[BHTT] [T...
by NhinBng
164.2K
9.2K
299
Wattpad