[ Thiên Thần Bó...
By GiaoGiao526
22.3K
1.9K
379
  • Fanfiction

Description

Tên truyện gốc : Thiên Thần Bóng Đêm Tác giả : Chi Chan Lời nhắn : Mình đã liên lạc với tác giả của bộ truyện để xin phép cover lại thành ver Nyongtory nhưng vẫn chưa thấy chị ấy trả lời. Nhưng vì quá yêu thích truyện này cũng như yêu thích Nyongtory nên mình mạn phép cover lại và đăng lên, nếu tác giả bộ truyện sau này biết và không muốn bộ chuyện bị chuyển ver thì mình sẽ gở truyện. ^^ Pairings: GRi, Topri, Baeri, Daeri

Văn Án

Continue Reading on Wattpad
[ Thiên...
by GiaoGiao526
22.3K
1.9K
379
Wattpad