My Territorial Queen
By aluminumly_rs
963.1K
23.0K
5.2K
  • Romance
  • bisexual
  • gay
  • girltogirl
  • girlxgirl
  • gxg
  • lgbt
  • possessive
  • queen
  • territorial

Description

Pangarap ni Peach ang makapasok sa Hashford University. At nang magkaroon ng himala, tinanggap siya doon bilang scholar at nabuo na agad sa kanyang isipan ang mga magagandang bagay na mangyayari sa kanya sa loob ng eskwelahan. Malawak at puro mayayaman ang mga estudyante sa Hashford University. Pero bakit... bakit nga ba sa dinami-rami ng puwedeng mapansin ng reyna-slash-halimaw ay siya pa, na ang nais lamang ay makapag-aral at makapagtapos ng matiwasay? My Territorial Queen. _____ DISCLAIMER: This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events, locales, and incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. All Rights Reserved © 2016 Published: July 2, 2016 Finished: May 25, 2017

My Territorial Queen

Continue Reading on Wattpad
My Territ...
by aluminumly_rs
963.1K
23.0K
5.2K
Wattpad