My Little Artbook
By LilyFrost_LCB
16.0K
1.5K
384
  • Random
  • designstuffs

Description

Từ một phút lên cơn, tập tành des ảnh, cái Artbook này ra đời =)) Nhận design bìa truyện nhé các cậu :3 Ai lấy của tớ nhớ ghi credit nha =))) From Lily, with lav.

#1. Design: Ngày xưa và bây giờ

Continue Reading on Wattpad
My Little...
by LilyFrost_LCB
16.0K
1.5K
384
Wattpad