SƯ PHỤ, ĐỒ NH...
By Anrea96
2.1K
25
2
  • Teen Fiction
  • ngọtvăn
  • tutiên

Description

Văn án : Người khác thu đồ đệ tiêu chuẩn: Chịu khổ nhọc, tính cách bền bỉ, nhân phẩm học vấn đều ưu tú Hạo Uyên thượng thần thu đồ đệ tiêu chuẩn: Hội nấu canh cá, canh cá dễ uống, hội dùng lửa ma nấu dễ uống canh cá Đương nhiên, nếu như nhan sắc giá trị cao, tình thương không tồi, ngẫu nhiên có thể giúp hắn ngăn cản hoa đào, liền lại tuyệt vời ~ Cho nên, hắn thu lấy nhất người đồ đệ: Lười ung thư thời kỳ cuối, hội nấu canh cá, cực phẩm xinh đẹp, có thể khí đi hắn bên cạnh tất cả giống cái... ps: Nữ chủ ngưu mũi hống hống, thần cản sát thần phật chắn sát phật; nam chủ ngang ngược bất tuân, ai đoạt hắn đồ nhi, hắn giết ai cả nhà! Nữ chủ phẫn trư ăn hổ, nam cường nữ cường, chiến lực chỉ số vượt trội, song C, hoan thoát không ngược Nội dung nhãn: Tiên hiệp tu chân ngọt văn thần tiên ma quái Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tiểu Ly ┃ vai phụ: Hạo Uyên, Tố Trạch, Mạc Băng Thần ┃ khác: Thầy trò văn, sủng văn, Tiểu Ly không phải là hồ ly

SƯ PHỤ, ĐỒ NHI TẠO PHẢN

Continue Reading on Wattpad
SƯ PHỤ...
by Anrea96
2.1K
25
2
Wattpad