[ Xà Phu x Bảo B...
By KatherineLauren
23.3K
1.5K
271
  • Fanfiction

Description

" Cuối cùng thì em cũng chỉ là một quân cờ trong bàn cờ của anh mà thôi " " Xin thứ lỗi, tôi chưa từng nghĩ là sẽ yêu cô " " Tốt nhất là cô nên cầm số tiền này rồi biến đi. " " Làm anh thất vọng rồi. Con người của 2 năm trước đã chết rồi. Tôi thay mặt nó về đây trả thù thôi."

Bắt đầu từ đâu....

Continue Reading on Wattpad
[ Xà Phu...
by KatherineLauren
23.3K
1.5K
271
Wattpad