Ate(Completed)
By MissJ_35
344.1K
12.4K
1.5K
  • Horror
  • katatakutan
  • mystery
  • paranormal
  • revenge
  • sisterhood
  • suspense
  • thriller

Description

Hindi lahat ng nawawala ay hindi na muling babalik pa. May ibang, bigla na lang lilitaw upang matapos ang bagay na dapat noon pa nila na tapos. Tulad niya....... Akala naming lahat ay wala na siya, akala namin ay nakatakas na ang may sala. Pero isa lamang iyong malaking Akala. Bumalik siya para maningil... Bumalik siya para isa isahin ang mga bagay na dapat niyang tirisin......... Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na siya ang may pakana ng lahat? O, pagtatawanan mo lang ako tulad ng iba? Siya.........Siya.......Siya...... Siya ang ATE ko, ang may kagagawan ng lahat..... Dapat bang maging kaisa ako sa mga plano niya? O isa ako sa dapat na sumalungat?

Prologue

Continue Reading on Wattpad
Ate(Compl...
by MissJ_35
344.1K
12.4K
1.5K
Wattpad