MA QUÂN SƯ PHỤ...
By Anrea96
1.7K
22
3
  • Teen Fiction
  • ngontinh
  • tutiên

Description

Văn án : Thần giới Phượng Hoàng đản, Phượng Hoàng tộc tân nhất Đại thượng thần ra ngoài dự đoán, rơi xuống rơi xuống Ma giới. Bị Ma tộc con dân nhặt được, thượng cung cấp Ma giới lão đại - - ma quân Đoạn Thần. Vì vậy, ma quân Đoạn Thần lại bắt đầu mỗi ngày đều bị tức chết ngày ~~ ( ̄0 ̄ )/ Một câu nói giới thiệu: Kỳ thật đây là một cái thầy trò dưỡng thành chuyện xưa ~ Về bài này: 1, bài này vô căn cứ huyền huyễn, văn phong thiên hoan thoát ~ khoác tiên hiệp áo ngoài ngôn tình văn ~ 2, bài này quan chế pháp thuật đẳng cấp chủ yếu là: Thiên giới cấp bậc: Thiên đế thiên hậu > thượng thần > đại thần > tiểu thần > thượng tiên > vừa đến cửu phẩm tiểu tiên Ma giới cấp bậc: Ma quân > hộ pháp > đại chưởng sử > thiếu chưởng sử > vừa đến cửu phẩm ma sĩ Nội dung nhãn: Tiên hiệp tu chân thần tiên ma quái vui vẻ oan gia Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Đoạn Thần, A Sửu ┃ vai phụ: ┃ khác:

MA QUÂN SƯ PHỤ THƯỢNG THẦN ĐỒ ĐỆ

Continue Reading on Wattpad
MA QUÂN...
by Anrea96
1.7K
22
3
Wattpad