On-Line Shopping
By jhavril
124.9K
5.9K
1.5K
  • Horror
  • faceforsale
  • gadget
  • horror
  • jhavril
  • onlineshopping
  • weddingring

Description

Ang On-line Shopping ay binubuo ng tatlong kuwento; 1. Gadget Gagawin mo ba ang lahat para lang magkaroon ng isang bagay na angat sa iba? Paano kung ito ang magdadala sa 'yo sa kapahamakan? 2. Face For Sale Kagandahang wala ka simula pagkabata. Makakamit lamang kung maghahandog ng ibang mukha. Papatulan mo ba, kahit katumbas nito ay iba nang katauhan? 3. Wedding Ring Ang matagal mong inasam na happily ever after sa piling ng iyong mahal, ay siya palang mitsa sa inyong till death do you part. Magsisimula sa kagustuhang magkaroon ng mga bagay sa abot lang ng kanilang budget. Subalit, may kakaiba sa mga gamit na nais nilang mapasakanila. Nais mo bang malaman? Mag-on line ka muna... at bumili!

Author's Note

Continue Reading on Wattpad
On-Line S...
by jhavril
124.9K
5.9K
1.5K
Wattpad