Không gian đâu c...
By pichan
6.6K
138
42
  • Random
  • 1x1
  • danmei
  • thăngcấplưu
  • xuyênviệt

Description

Văn án: Khai trai chưa thành, Diệp Ngôn xuyên. Xuyên qua sau đãi ngộ còn rất không sai. Mỗi người đều có không gian, nhưng nhà hắn càng ưu tú! Không gian của cha một năm sản xuất có thể cung ứng toàn thành, không gia của mẹ có thể chứa được lượng sản xuất từ cha, anh cả là nguyên tố sư thiên tài chấn động đế quốc, chị hai không gian là một tòa sơn chứa dược liệu, khoáng sản dồi dào... Cả gia đình đều trâu bò như vậy, tại sao đến phiên hắn họa phong đột biến! Không gian hoang mạc toàn cát vàng là cái quỷ gì? Cầm thú ở trong đó là sao thế này? Ấy, ta nói cầm thú tiên sinh, ngài nghiêm túc uống máu ta thôi được không, đừng động tay động chân a! Nhập hố nhắc nhở: xem văn trước thỉnh chuẩn bị tốt tâm lý, bản văn tác giả không tam quan không tiết tháo không hạn cuối ! Trong văn trừ tiểu thụ cùng pháo hôi long sáo, còn lại đều là thần kinh bệnh thuộc tính nào cũng có... Nội dung nhãn: tùy thân không gian Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Diệp Ngôn, Lam Uyên, Thẩm Khinh Sương, Thiên Phượng Ly, Cung Vũ, Tống Diễn Chi

Không gian biến địa tẩu - Long Thất

Continue Reading on Wattpad
Không gi...
by pichan
6.6K
138
42
Wattpad