[KHR] [All27] Again
By mieu_999
23.3K
1.3K
522
  • Fanfiction
  • all27
  • danmei
  • huyềnhuyễn
  • khr
  • sốnglại
  • trongsinh

Description

Cậu cảm thấy mệt , cả tinh thần lẫn thể xác, cả linh hồn cũng rất mệt, cậu không muốn tiếp tục nữa, cả quá khứ lẫn tương lai- by Tsuna. Chúng tôi sẽ không xin cậu tha thứ, bởi chúng tôi sẽ không khiến cậu phải chịu thương tổn thêm một lần nào nữa, bắt đầu từ quá khứ- by all people who love Tsuna. Tag: trọng sinh, all27, HE Tác giả: Mèo Yêu Miêu.

Chương một: Kết thúc của tương lai là khởi đầu của quá khứ

Continue Reading on Wattpad
[KHR] [Al...
by mieu_999
23.3K
1.3K
522
Wattpad