ZOLE
By mici_micelle
67
4
0
  • Fantasy
  • fantasy
  • philippinesetting
  • reupload
  • tagalog
  • uplb

Description

Tungkol sa apat na normal na batang napasok sa isang napakagulong away ng mga nagrerebeldeng froggies. Paano kaya sila makakatulong upang pigilan ang gulong ito? Matalo kaya nila ang mga kalaban bago pa nila masira ang paaralan nila?

Kabanata 1: Men Dorms

Continue Reading on Wattpad
ZOLE
by mici_micelle
67
4
0
Wattpad