[Tu chân ] Tu tiê...
By IkeH49
58.9K
1.1K
282
  • General Fiction
  • danmei
  • đammỹ

Description

Quét :bối cảnh rộng lớn ... 3000 thế giới của phật pháp , chủ thụ , thai xuyên , trả thù đánh mặt .cường x cường , sảng văn , có chút hài + động kinh theo phong cách đả cương thi đọc giải trí được nhưng tu chân chân chính thì không dám nói :3 . Vô sỉ nhanh trí có thù tất báo mỹ nhân thụ x khổ bức dương quang thiên tài kiếm tu công . ... Hành trình 2 đứa vô lại sáp lại đi trả thù đoạt bảo .v.v. công truy thụ =============== Phó Tu Vân: Ta là vô dụng, ta là phế Ngũ linh căn. Dịch Nhiên: Ta cũng là vô dụng, ta là phế Kiếm tu. Phó Tu Vân, Dịch Nhiên: Chúng ta là vô dụng, chúng ta đều như thế thảm, bảo bối này chẳng lẽ không nên về chúng ta sao? Bị đánh lật thiên tài: . . . Đại gia ngươi! Đến cùng ai càng thảm hại hơn a! ? Ta không chống được ba chiêu liền bị các ngươi cho đánh lật, các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói mình là vô dụng? Các ngươi là vô dụng vậy ta là cái gì? Ngu ngốc sao? Bị đánh mặt đại năng: Lúc trước là ai nói cho ta này hai cái là một đôi vô dụng? Đứng ra đến ta bảo chứng không đánh chết ngươi! ! Toàn bộ Tu chân giới: Cảm giác bị phế sài hai chữ này đùa bỡn, toàn bộ người đều không tốt lắm! Nội dung nhãn mác: Làm ruộng văn Tìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Phó Tu Vân, Dịch Nhiên ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Đánh mặt thăng cấp tầm bảo.

Hồi 1

Continue Reading on Wattpad
[Tu chân...
by IkeH49
58.9K
1.1K
282
Wattpad