Chí Tôn Vô Lại...
By kingcamel
75.2K
132
13
  • Random
  • chitonvolai
  • kingcamel

Description

Vài lời của Tiểu Lôi (nhân vật 9 trong truyện ) Tiểu Lôi luận ngữ thứ nhất : "Sau khi ngươi tìm được một cô gái , nếu đối phương không chịu mở hai chân ra , vậy tuyệt đối không phải ngươi không đủ đẹp trai ,càng không phải mẹ của nàng tới . Mà chỉ có một nguyên nhân duy nhất là ngươi không cung cấp đủ tiền cho nàng ." Luận ngữ thứ hai :" Cho dù là một cục phân trâu nhỏ , thì cũng giá trị lợi dụng của nó " Cuối cùng , quy tắc cơ bản của tiểu Lôi là :" Có tiện nghi không chiếm là Vương Bát Đản "

Chí Tôn Vô Lại (chương 1-50)

Continue Reading on Wattpad
Chí Tôn...
by kingcamel
75.2K
132
13
Wattpad