Trùng Sinh Chi Kh?...
By tieuquyen28_1
24.2K
182
8
  • General Fiction

Description

Trùng Sinh Chi Khí Nữ Kinh Hoa Tây Trì Mi Converter: NTHC Link: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=132543 Nội dung giới thiệu: Bài này trùng sinh, nữ cường, sảng văn, 1v1, nam nữ chủ cả người sạch sẽ! Mẫu thân danh môn quý nữ, phụ thân nhà giàu hiển hách, Tống Mộ Cận lại nhất định là cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại, Sinh ra bị vứt bỏ, không nhân hỏi thăm, lại bị nhớ tới, cũng đơn giản là vì nàng còn là một quả có thể dùng quân cờ, Trở lại Hầu phủ, nàng một đời giãy giụa, dù cho xuất gia cũng cuối cùng chạy không khỏi âm mưu đấu đá, Vì vậy tuyệt địa phản kích, thiếu nữ quật khởi, dưới cơn thịnh nộ, nàng giơ tên bắn chết đương triều An Vương thế tử phi, bị nhân moi tim, nuốt hận mà chết. Thời gian đền đáp lại, Tống Mộ Cận lại trở về cái kia non xanh nước biếc tiểu sơn thôn, Này một đời trở về, nàng tuyệt không giẫm lên vết xe đổ, Dưỡng phụ thuần hậu, dưỡng mẫu thiện tâm, tiện nhân mọi người nghĩ giẫm một cước? Đệ đệ thông minh lanh lợi, bọn họ lại cũng bị bắt nạt tuổi còn bé không nơi nương tựa? Không quyền không thế thì thế nào? Tống Mộ Cận thề nàng đời này chỉ dựa vào chính mình cũng nhất định có thể sống phú quý cẩm tú, cái nào không có mắt đến cửa tìm cớ, liền bó bạc lớn đập chết hắn! Quyển sách nhãn hiệu: Nữ cường sủng văn sảng văn làm ruộng cổ đại dốc lòng

Phần 1

Continue Reading on Wattpad
Trùng Si...
by tieuquyen28_1
24.2K
182
8
Wattpad