Cậu Là Ngoại L...
By Noonaikon
59.9K
6.0K
370
  • Fanfiction
  • bobbin
  • bobby
  • doubleb
  • hanbin
  • ikon
  • ikonic
  • noonaikon

Description

- Bin à,chào buổi sáng. - Bin à,anh muốn nạp pin. - Bin à,em là ngoại lệ duy nhất của anh

Chính cậu là người bắt đầu

Continue Reading on Wattpad
Cậu Là...
by Noonaikon
59.9K
6.0K
370
Wattpad