Dị Thế Tà Quâ...
By ZzNguyenTieuzZ
338.4K
385
46
  • Humor
  • digioi
  • huyềnhuyễn
  • xuyênviệt

Description

Thế gian khen chê, thế nhân lạnh lùng cùng ta có quan hệ gì… Lấy bản tính chính mình ân cừu khoái ý, lấy bản tâm tự thân ngao du thế gian. Mệnh tại ta chứ không phải tại thiên… Một đại ngưu nhân xuyên việt đến dị giới. Xem thử nhân vật chúng ta như thế nào có thể đứng trên đỉnh thế giới. Trở thành một thế hệ Tà Quân! Thiên Hương: Bạn thích truyện hài hước? Thích luyện binh? Đấu trí và gái gú nữa à? Hãy đọc Dị Thế Tà Quân để tận hưởng nhé

di the ta quan Q1

Continue Reading on Wattpad
Dị Th?...
by ZzNguyenTieuzZ
338.4K
385
46
Wattpad