Helps
By newme2019
132.1K
11.6K
1.9K
  • General Fiction
  • heart
  • love
  • lovestory
  • relationships
  • romance
  • romantic

Description

אריאל ג׳ורג׳, רגילה לחיות כל חייה בסביבה החריפה ביותר. פשעים, סמים, גנבות, וגם היא... היא רגילה, זאת השיגרה שלה. אבא שלה לא ידוע, ועם אמא שלה מעולם לא יצא לה לדבר שיחה רצינית שלא קשורה לסחר לכסף או לעבודת ביניים ש׳תועיל׳ למצב. כשאמא שלי נתפסת ונשלחת לכלא, אריאל נשארת ברירה, תחת חסותה- אבל מהר מאוד בית המשפט יודע שהיא צריכה לעבור לבית היתומים, למרות שכל מה שהיא רוצה הוא לחיות תחת עצמה ולא להיות תחת החסות של אף אחד בעולם הזה. אבל כשהיא עוברת לבית של הפסיכולוגית שלה באופן לא חוקי, כל המשחק משתנה.... ההיכרות עם כריס הבכור, בתאני הצעירה, בית הספר החדש, הילדים החדשים, הסביבה החדשה. ילדת חסרת הרגשות, הלשון החדה וחסרת הגבולות, אולי תלמד למצוא את הזהות שלה יום אחד, ואולי זה יהיה בעזרת מישהו מיוחד שהיה שם כל הדרך.

פרק 1 השינוי- פתיח

Continue Reading on Wattpad
Helps
by newme2019
132.1K
11.6K
1.9K
Wattpad