VŨ TẬP ÂN
By deedeeyeollie
287.2K
13.7K
648
  • General Fiction
  • danmei
  • tiểu-thuyết-chung

Description

Thể loại : xuyên không , phụ tử , nhất thụ nhất công , cung đình , HE Văn án: Hắn là con một của tập đoàn Lý Thị , Lý Phong . Từ nhỏ sống trong gia đình hạnh phúc được người khác nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa . Hắn 20 tuổi , đang học kinh tế để sau này tiếp quản gia nghiệp . Này đừng nghĩ hắn tham tiền tài . Hắn không muốn tiếp quản sản nghiệp khổng lồ của gia đình tý nào hết. Nhưng mà cũng tại lão ba và mụ mụ chỉ sinh có một mình hắn , nếu không ..... Hắn thực chỉ muốn một cuộc đời phiêu diêu tự tại , chỉ muốn , chỉ muốn ăn chơi nhàn nhã cho đến hết đời mà thôi . Nhưng sao lại thế này , hắn thật muốn tránh né cái trách nhiệm nặng nề kia nhưng cũng không cẩn đẩy hắn về một thế giới không TV , không internet , không có gì hết thế này chứ. Oa oa .... Ông trời đừng phạt ta như thế này chứ . Cho ta trở lại đi .... --- 44 chương chính văn, 5 phiên ngoại

Văn án

Continue Reading on Wattpad
VŨ TẬP...
by deedeeyeollie
287.2K
13.7K
648
Wattpad