[Shortfic](Tỉ-Ho?...
By Trang_Sandy
4.0K
227
3
  • Fanfiction
  • dammei
  • fanfic
  • nhấtthụnhấtcông
  • tỉ-hoành
  • đôthịtìnhduyên

Description

Thể loại: fanfic, đam mĩ, cao lãnh cường công, đáng yêu tiểu mĩ thụ, trước ngược sau sủng, nhất thụ nhất công, đô thị tình duyên, HE. Authour: by me (Trang Sandyaka Sang Tiểu Di). Couple: Tỉ-Hoành (chính), một chút Khải-Nguyên. Nhân vật không thuộc về tôi, số phận của họ trong truyện do tôi quyết định. Giới thiệu: Hủ ở khắp mọi nơi, nơi nơi đều gặp hủ; hắn và cậu đến với nhau cũng thật vi diệu như vậy.

Chap 1.

Continue Reading on Wattpad
[Shortfic...
by Trang_Sandy
4.0K
227
3
Wattpad