DYOSA
By FrustratedAtheist
91.4K
1.8K
464
 • Humor
 • bakla
 • boyxboy
 • boyxboytagalog
 • gay
 • humor
 • m2m
 • tagalog
 • taygetsthegayph
 • transgender
 • yaoi

Description

Marcus feels alone. Wala siyang kaibigan at ang tanging magulang niya ay hindi naman siya tinuturing na totoong anak. Tahimik lang niyang sinusubukang lampasan ang araw-araw. Madalas kinukulong ang sarili sa loob ng condo, nilalayo ang sarili sa ingay ng mundo. Ang akala niyang paulit-ulit na daloy ng buhay niya, nagsimulang umikot nang makakilala siya ng isang dyosa. Book 2

DYOSA

Continue Reading on Wattpad
DYOSA
by FrustratedAtheist
91.4K
1.8K
464
Wattpad