0watery0-lưu đày...
By 0watery0
2.5K
8
1
  • Romance
  • lưu
  • watery

Description

Lãnh cung công chúa bị lưu đày đến bắc cương, hoàng thất huyết mạch rơi xuống đại thảo nguyên. Lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, như vậy dẫn nhiên. Là ai đem mười năm buồn vui cười bỏ qua, là ai vì nàng chinh chiến thiên hạ, bắn lạc nguyệt nhô lên cao, đạp mãn núi sông lời hứa đáng ngàn vàng chỉ vì nhất ôm nhau? Nội dung nhãn: xuyên qua thời không, thiên chi kiêu tử, chuyên nhất tình. Nhân vật chính: lăng như ức. Phối hợp diễn: Hô Diên thấy, thác bạt thận, triệu huy. Độc giả giản bình: tùy tiện đi dạo, tùy tay điểm khai này thiên văn , không nghĩ tới cho ta một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, một hơi xem hoàn, cảm thấy ý còn chưa hết, đại đại viết thật không sai! ----------oOo----------

0watery0-lưu đày công chúa

Continue Reading on Wattpad
0watery0...
by 0watery0
2.5K
8
1
Wattpad