Lãng Nguyệt Ti?...
By RuanyingXin
136.9K
7.6K
513
  • Fanfiction
  • 1vs1
  • 1x1
  • nhinha
  • thumieu
  • đồngnhân

Description

Tên truyện: Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 Tác giả: Nhĩ Nhã 耳雅 Thể loại: Fanfic Bao Công, Thử Miêu - Miêu Thử đồng nghiệp văn, phá án, cổ trang, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=535859 • Chương 1 - 91: https://shmilyyjmys.wordpress.com/mục-lục/lang-nguyệt-tiếu-trường-khong/ Beta/Edit: Rê •Chương 91 - 117 (Hoàn): https://tamkhietduytinh.wordpress.com/2014/03/25/lang-nguyet-tieu-truong-khong/ Edit: shmilychan + Tình Beta: Tuyetmuathu (Tuyết Tiển) ________________________________________ 【 Bản Reup chưa được sự chấp nhận của nhà edit. Xin đừng repost/edit khi chưa xin phép. Đừng quên ủng hộ các editor và beta-er bằng cách like/share các tác phẩm của họ! 】 【 Permission wasn't granted by the editor and beta-er to repost. Please do not repost/edit without permission but sharing this post is welcomed. Don't forget to support the editor(s) and beta-er(s) by like/share their work! 】

Chương 1

Continue Reading on Wattpad
Lãng Ngu...
by RuanyingXin
136.9K
7.6K
513
Wattpad