TỔNG HỢP NHỮN...
By MayChin92
285.6K
10.9K
1.2K
  • Horror
  • creppypasta
  • cryptic

Description

Creepypasta + Cryptic Cảnh báo: Những creepypasta trong này 1 ít dựa trên câu chuyện có thật. Cân nhắc trước khi xem. Một vài fic trong này ít nhiều có ảnh hưởng đến người đọc đặc biệt là những fic được tác giả nhắc nhở trước. p/s: Không dành cho những người yếu tim. Cấm người dưới 12 tuổi. Nhưng...nếu bạn tò mò....đó là quyền của bạn :D NÀO.....!CHÚNG TA BẮT ĐẦU...

ĐỪNG QUAY LẠI

Continue Reading on Wattpad
TỔNG H?...
by MayChin92
285.6K
10.9K
1.2K
Wattpad