POSSESSIVE 11: Vale...
By CeCeLib
83.0M
1.6M
477.5K
  • General Fiction
  • airlines
  • generalfiction
  • history
  • hot
  • love
  • pilot
  • possessive
  • wattys2016

Description

LUSTING over Grace Oquendo was not good for Valerian Volkzki's health. He should be working his ass off and firing his employees who go against his will. Dapat ay nagpapayaman siya imbes na ini-stalk si Grace Oquendo. Lahat ng ginagawa niya ay kabaliktaran sa dapat gawin ng isang Valerian Volkzki. Why was he being like this? To see Grace again? Hell! That was against his vocabulary. Para mahawakan ito at pa-simpling ma-tsansingan? Fúck! Hindi siya manyak. He could bed any woman he fúcking wants. Para makasama ito? Shit! Gusto niya palaging nag-iisa at ayaw niya ng isturbo. And Grace Oquendo screams disturbance to his life. Para maamoy ang nakakabaliw na natural na amoy nito bilang isang babae? Another Fúck! Kailan pa siya nabaliw sa isang amoy? He was so fúcked up. O para maakit niya ito at maangkin? Hmm... well... And to top of it all, may lahing hapon at espanyol ang dalaga. Another holy Fúck! Hindi siya papatol sa may lahing hapon at espanyol! But could he stop his manhood from reacting every time Grace was near? If he couldn't stop his massive erection, disaster will strike in the name of cupid and lust. WARNING: SPG | R-18 THE WATTY'S 2016 WINNER COMPLETED

SYNOPSIS

Continue Reading on Wattpad
POSSESSIV...
by CeCeLib
83.0M
1.6M
477.5K
Wattpad