mau xuyên chi chuy...
By u_know92
1.0K
12
7
  • General Fiction
  • mauxuyên

Description

《 chuyên trách nam thần 》 tác giả: Lệ cửu ca Giới thiệu vắn tắt: bài này vô !!! Ngay từ đầu , mọi người đối lăng không đánh giá là như vậy: "Nam thần thật là đẹp trai ! " " nam thần toàn năng toàn bộ ưu ! " " nam thần thực sự là chính trực thiện lương ! " " nam thần chính mình thế gian tốt đẹp nhất phẩm chất !" Thế nhưng . . . Đương lăng khoảng không đi qua càng ngày càng nhiều thế giới , trải qua càng ngày càng nhiều chuyện kỳ quái hậu . . . Mọi người: "Trong truyền thuyết Đại Ma Vương vô tiết tháo , vô hạn cuối , không người tính , vô . . . Là một siêu cấp Đại Ác Ma ! " " vì sao ta cảm thấy đắc nam thần và cái kia Đại Ma Vương càng ngày càng giống? Không đúng , Giá nhất định cảm giác ta bị sai ! " " ngươi không là một người . . . " " ảo giác +1 . " " ảo giác + . . ." Mỗ Tiểu Bạch: "Đại Ma Vương là ai? " " hư !" Lâm lung đưa ngón trỏ ra để ở môi , "Là một nói ra tựu sẽ không toàn mạng nam nhân ." Lăng không:. . .. . . ( các ngươi đều hiểu lầm , kỳ thực . . . ) đậu bỉ hệ thống: "Kí chủ nỗ lực lên ↖ (ω )↗ !" ( đá ngả lăn diễn viên , giết chết nhân vật phản diện , đi lên nhân sinh Đỉnh phong , leo lên Đại Ma Vương bảo tọa ) bài này thị 《 khoái mặc trời sinh nam thần 》 bộ 2 , có khán chỗ không hiểu , thỉnh thân môn di giá đệ nhất bộ , sao sao đát _ → → → ta tồn cảo văn → → → O (∩_∩ ) một thị lại tác giả chuyên mục Truyền Tống trận , thỉnh ôn nhu trạc một chút nó , cất dấu ta đi ! Văn Văn thứ năm cũng chính là ngày 23 tháng 7 nhập V , mong muốn tiểu thiên sứ môn ủng hộ nhiều hơn ! Cúc cung O (∩_∩ )O~

Không Tên Phần 1

Continue Reading on Wattpad
mau xuyê...
by u_know92
1.0K
12
7
Wattpad