Quỷ Vương sủn...
By tieuquyen28
103.6K
737
52
  • General Fiction
  • tiểu-thuyết-chung

Description

Quỷ Vương sủng thê: hoàn khố củi mục phi Cửu Khúc converter: tamquay link:http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=127108 Vân Khởi cao nhân khí VIP2015-08-08 kết thúc Tổng Lượt View: 482729 Tổng Nhân Khí: 115038 Tổng Lượng Chữ: 2137089 ✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤ Nàng vốn là bao cỏ tiểu thư, hoàn khố nhị thế tổ, ngút trời kiều hoành, hoa si thành thói, dục cường phác mĩ nam không thành, phản bị nam nhân một quyền đánh cho gặp Diêm vương. Lại mở mắt, nàng sớm đã xưa đâu bằng nay, tinh quang tất hiện. Cái gì, nàng là bao cỏ? ! Nàng là cổ bí truyền nhân, có được thiên linh địa bảo, có thể luyện vô thượng thần thông: ta bao cỏ? Ta đánh đến các ngươi biến bọc mủ! Đề cử mới văn bạn trai muốn đính hôn, nữ chủ không phải nàng. Chu Tiểu Dịch thống khoái cùng tra nam sau khi chia tay, may được truyền thừa, thành phú hào, quyền quý đều tranh nhau truy phủng huyền học đại sư. Bàn tay sinh tử, có thể thông Âm Dương, lật tay vì vân, trở tay làm mưa, tài phú, quyền thế dễ như trở bàn tay. Quá khứ phú nhị đại bạn trai tìm tới cửa, ngượng ngùng, hiện tại là ngươi không xứng với tỷ ! Tần thiếu: "Nghe nói ngươi biết coi số mạng, tính hạ chúng ta thời điểm nào kết hôn, sinh con, không chuẩn, 'Ngay tại chỗ tử hình' ." Chu Dịch: "... Tần thiếu, chúng ta quen biết sao?" Tần thiếu không nói, trực tiếp đẩy ngã ăn . Hiện tại chúng ta có quen hay không? Tác phẩm nhãn: xuyên không, nữ cường, vương phi, củi mục lưu

Phần 1

Continue Reading on Wattpad
Quỷ Vư...
by tieuquyen28
103.6K
737
52
Wattpad