Lesbi In Love (Watt...
By owwSIC
7.3M
273.2K
116.0K
  • Teen Fiction
  • wattys2015

Description

Ang kwentong ito ay tungkol sa tomboy na unti-unting nagkakagusto sa lalaking may gusto sa babaeng gusto niya. Ang gulo, 'di ba? Parang love story lang nila. Kaya basahin mo nalang. Boooom tibooom. Lalalalalalalala~ boom tibooooom ♪♫♪

Lesbi In Love

Continue Reading on Wattpad
Lesbi In...
by owwSIC
7.3M
273.2K
116.0K
Wattpad