Marrying Mr. Arroga...
By FrozenFire26
67.7M
881.7K
106.3K
  • Romance
  • arrangedmarriage
  • college
  • couple
  • generalfiction
  • husband
  • professor
  • romance
  • student
  • wife

Description

[PUBLISHED UNDER SUMMIT MEDIA] Love. Sacrifice. Forgiveness. Although Andrea Vianca seems like a typical girl at Southern Yale University, she doesn't quite fit in. Hindi naman kasi siya anak-mayaman tulad ng halos lahat ng estudyanteng nag-aaral sa unibersidad. Sa katunayan ay ulila na siya. Pero dahil sa kabutihang loob ni Ma'am Angela ay nagawa niyang magpatuloy at magpursigi sa pag-aaral. Vianca owes a lot to Ma'am Angela that she'll do anything to repay her kindness. Kaya naman nang minsang may hilingin ito para sa anak nitong si Lee Mitsui ay pikit-mata siyang pumayag. But little does she know, her temporary involvement with Mitsui might as well be a lifetime commitment. © FrozenFire26 Highest Rank: #1 in Humor #1 in General Fiction

Chap. 1 - PART ONE

Continue Reading on Wattpad
Marrying...
by FrozenFire26
67.7M
881.7K
106.3K
Wattpad