[Khải Nguyên Ver...
By Joonie_912
374.3K
19.1K
448
  • Fanfiction

Description

Thể loại: sinh tử văn Có hường , có hài và tất nhiên sẽ có H ~ Edit: Jeongji_do Chuyển ver: Pu Soái Ca Tình trạng: Hoàn Link fic :https://www.wattpad.com/story/21422613-edit-hunlhan-ma-khi-oh-t%E1%BB%95ng-%C4%91%E1%BB%A5ng-lu-ho%C3%A0ng-t%E1%BB%AD Lưu ý: Tuy đây không phải truyện của tôi nhưng đây là công sức của bạn Jeongji_do nên mong mọi người không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý của bạn ấy

Chương 1

Continue Reading on Wattpad
[Khải N...
by Joonie_912
374.3K
19.1K
448
Wattpad