Another Heartbeat ?...
By Nikkidoo
346.9K
7.2K
1.3K
  • Teen Fiction
  • another
  • crush
  • cuevo
  • heartbeat
  • justin
  • love
  • mdb
  • music

Description

[Justin Cuevo's Story] Warning: This story contains spoilers. Read My Drummer Boy and Be Mine Again first para hindi ma-spoil ng bongga. Haha. Ang isa'y bigo sa pag-ibig. Ang isa'y sawi sa pamilya. Mahanap kaya nila ang pag-asa sa piling ng isa't isa? O mananatili pa rin silang nakatali sa mapait at mapanubok na nakaraan?

P R O L O G U E

Continue Reading on Wattpad
Another H...
by Nikkidoo
346.9K
7.2K
1.3K
Wattpad