Cuồng Sủng Trù...
By haonguyet1605
26.8K
205
8
  • Romance
  • hiendai
  • trongsinh

Description

Nàng là Sở gia đại tiểu thư, nàng cũng là kinh đô kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì thứ nhất nữ hoàn khố. Kiếp trước tuy rằng có tiếng xấu, nhưng si mê một người, kính trọng mẹ kế, trìu mến kế muội. Một khi mộng toái, một hồi lừa gạt, nhường nàng triệt để thanh tỉnh. Từ đây, chỉ có nàng tính kế người khác phân, nhưng...... Ai có thể nói cho nàng, cái kia đáng thương hề hề cùng tinh bột bánh bao cùng nhau bán manh cao quý nam nhân, là chuyện gì xảy ra.!

Cuồng Sủng Trùng Sinh Kiêu Ngạo Thê - Thích Ăn Thịt Phì Trư

Continue Reading on Wattpad
Cuồng S...
by haonguyet1605
26.8K
205
8
Wattpad