ĐPKPLNVCV_ (tập...
By kimmie9115
296.8K
7.2K
3.2K
 • Historical Fiction
 • auduongmactam
 • baothanhthiên
 • bạchngọcđường
 • côngtônsách
 • kimkien
 • mahan
 • ouyangmoxin
 • thấthiệpngũnghĩa
 • tiểu-thuyết-lịch-sử
 • trienchieu
 • trieuho
 • truonglong
 • tươngdươngán
 • tập9
 • vuongtrieu
 • đpkplnvcv

Description

Thiên Hạ Đệ Nhất Trang kết thúc mở ra rất nhiều mắt xích mới. Đoàn Khai Phong phủ hiện nay khởi hành đến Tương Dương và gặp đại boss- Tương Dương Vương. Liệu Bạch Ngọc Đường có phải chịu cảnh vạn tiễn xuyên tâm như trong lịch sử? Liệu Kim Kiền có thay đổi được lịch sử? Máy thời gian của Kim Kiền đã hoạt động, quyết định của nàng sẽ ra sao? Liệu Tiểu Miêu có thể khiến Kim Kiền ở lại bên mình không? Mời đến với án cuối cùng, kết thúc 8 năm đằng đẵng vừa quá- TƯƠNG DƯƠNG ÁN

Tương Dương Án_ Chap 1

Continue Reading on Wattpad
ĐPKPLNVC...
by kimmie9115
296.8K
7.2K
3.2K
Wattpad