Cố Chấp
By Kimbbkhanh
35.0K
2.3K
83
  • Fanfiction

Description

Nhân vật không thuộc về K, nhưng số phận của họ trong Fic là do K quyết định

Cố Chấp chap 1

Continue Reading on Wattpad
Cố Ch?...
by Kimbbkhanh
35.0K
2.3K
83
Wattpad