Đừng Gọi Là C...
By trangjuni219
124.3K
8.8K
565
  • Fanfiction

Description

Lưu ý: Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả,mong mọi người không đem ra ngoài và mình cũng rất xin lỗi vì đã chuyển khi chưa có sự đồng ý của author! *cúi đầu* - Author: muathubuon - Editor: KaiYuanXi219 - Thể loại: hiện đại, HE, hài hước, sinh tử văn - Pairing: Khải - Nguyên

Chương 1: Giới Thiệu

Continue Reading on Wattpad
Đừng G...
by trangjuni219
124.3K
8.8K
565
Wattpad