Đoản Văn/Siêu...
By _Sakyou_
32.3K
3.7K
713
  • Short Story
  • hunhan
  • hài
  • luhan
  • ngọt
  • pink
  • sehun
  • siêu
  • đoản

Description

Đây là những câu chuyện hằng ngày đầy ngọt ngào của hai bạn trẻ. Rất ngây ngô, hồn nhiên và trong sáng. Và đặc biệt là Phù Hợp với mọi lứa tuổi

~Phần 1~

Continue Reading on Wattpad
Đoản V...
by _Sakyou_
32.3K
3.7K
713
Wattpad