Deal with Mr. Arrog...
By ladyazenette
4.9M
48.0K
2.6K
  • ChickLit
  • arranged
  • arrogant
  • chicklitrankone2014
  • deal
  • ladyazenette
  • levimargarita
  • marriage

Description

Labag man sa kalooban ni Griselda ay magpapakasal siya sa lalaking hindi pa niya nakikilala. Wala siyang mapagpilian kung hindi ang sumunod dahil ni-isang kusing ay wala silang pambayad sa kumpanyang pinagkakautangan ng pamilya niya idagdag pang kamamatay lang ng mga magulang niya. Alexander seems not worried. Magpapakasal siya kanino mang gusto ng pamilya niya para sa kanya. As long na sa kanya na ang kumpanya, walang problema. Marriage is just a piece of paper for him. Tsaka pare-pareho lang naman ang mga babae. Mapapaamo niya ito at sa huli ay iiwang luhaan. Sa nangyayari'y naguguluhan ang damdamin ni Griselda; naguguluhan sa kung ano ba talaga ang nararamdaman niya para kay Alex. Lalo na ngayong umeeksena ang first love nito na si Miranda at ang best friend niyang si Nathaniel na nangakong sasaluhin siya sa pagkakataong saktan at iwan siya ng binata.

Teaser

Continue Reading on Wattpad
Deal with...
by ladyazenette
4.9M
48.0K
2.6K
Wattpad