Dị Giới Thiên...
By pykarai
69.8K
422
34
  • Paranormal
  • dị
  • giới
  • thiên

Description

Sở Thiên Ca đang độ lôi kiếp phá toái hư không ở Hoa Sơn thì bị nhân đánh lén, đem hết sở học của mình thành 1 viên ngọc châu màu trắng, đúng lúc đó Trần Thần vô tình ở đó được Sở Thiên Ca ký thác ngọc châu. Nhờ ngọc châu mà Trần Thần vô tình đến Thiên Thư đại lục, linh hồn nhập vào Lưu Thành Ngũ công tử Lưu Gia trời sinh bệnh nan y thân thể Ngũ Hành khuyết Hỏa, làm hắn mùa hè còn phải mặc mấy lớp phần ao giữ ấm. Không những thế người trong gia tộc đều khinh thường, duy chỉ có nữ tỳ Vũ Quả là tốt với hắn. Một dịp tình cớ hắn cứu Hạ Lăng Nhi từ đó vận mệnh thay đổi được đi Thiên Thư điện trắc nghiệm tư chất đạt được kim thiên kim hồn lực cao nhất, được đi vào đệ nhị thiên thư thánh điện(đệ nhất thiên thư thánh điện ko ai biết ở đâu), tại đây ký huyết khế với linh thiên thư chi tháp và có được hỏa thiên thư và võ thiên thư.

Dị giới Thiên Thư 1

Continue Reading on Wattpad
Dị Gi?...
by pykarai
69.8K
422
34
Wattpad