Alyas Kanto Boy
By Ai_Tenshi
284.1K
9.4K
601
  • Romance

Description

"Gusto kong malaman mo na walang kanto ang puso ko.. Ngunit maari kang tumambay dito hanggang gusto mo."

Alyas Kanto Boy

Continue Reading on Wattpad
Alyas Kan...
by Ai_Tenshi
284.1K
9.4K
601
Wattpad