Exquisite Saga #1:...
By MsButterfly
3.0M
74.3K
4.7K
  • Romance
  • featured
  • jhasmean
  • mature
  • maxinejiji
  • modernbinibini
  • msbutterfly
  • romance

Description

Si Chianti Callahan ay isang painter na iisa lamang ang pinakahinahangad sa buhay. Ang makawala mula sa pagkakatali sa isang madilim na parte ng kaniyang pagkatao...sa isang korpasyon, ang Exquisite. Ngunit tatlong taon pa ang kinakailangan niyang gugulin para tuluyang makawala rito. Pag-ibig? Wala iyan sa bokabularyo niya. Hanggang sa makilala niya si Gaige Hendrix. Ang magpapabago ng lahat sa kaniyang buhay. A collaboration saga by: MsButterfly JhasMean_ modernbinibini maxinejiji

Copyright

Continue Reading on Wattpad
Exquisite...
by MsButterfly
3.0M
74.3K
4.7K
Wattpad