[ long fic ] BẠN...
By yeah__
2.7K
191
40
  • Random
  • chanbaek
  • exo
  • exofanfic
  • hunhan
  • kristao
  • taoris

Description

Fic này là fic đầu tay của au nhưng readers cứ yên tâm, tay nghề thì au khá tự tin vì trứơc đây au đọc nhiều sách rồi nên cách diễn đạt từ cũng được xem là phong phú Mà có điều này hơi buồn là au không cuồng đam mỹ lắm nên truyện sẽ trong sáng và không có cảnh H.

MỞ ĐẦU VỚI ĐÔI LỜI GIỚI THIỆU

Continue Reading on Wattpad
[ long fi...
by yeah__
2.7K
191
40
Wattpad