[Cận đại] Ngư...
By myst_15
413
2
0
  • Romance

Description

Người trên giấy / Xuyên việt chi viết tiểu thuyết Tác giả : Chi Phương Khỏa Lạp Converter: tamquay Source: tangthuvien Tổng Lượng View: 786856 Tổng Lượng Bình Luận Sách: 11079 Lượng Bookmark Hiện Tại: 11299 Văn Chương Tích Phân: 141,767,184 Văn án: Chủ yếu giảng nữ chủ 'Viết sách', sướng văn. Nữ chủ ngay từ đầu là không quá thảo hỉ, có người hiện đại loại kia 'Ích kỷ' cảm, nhưng là không cần bởi vậy khí văn, thỉnh đại gia chậm rãi xem, Chi Phương có điều tra rất nhiều tư liệu, nội dung sẽ không thực đơn bạc. Bởi vì tại thời đại đặc biệt này, nàng sẽ dần dần đi hướng thành thục, hơn nữa nữ chủ thiết lập vì viết văn, ảnh hưởng của nàng lực có lẽ không thể chấn thiên hám địa, nhưng cũng sẽ cho thời đại hỗn loạn đen tối mang đến một cỗ thanh khí. Khác: bài này cũng gọi là , tên như ý nghĩa, đại gia nhất định xem quá không ít tương tự, chính là sau khi chuyển kiếp sao sao sao, sửa đổi một chút sửa, các loại sao, cái gì đều sao, bài này cũng không ngoại lệ, lôi giả thận nhập. Hẳn là tính ý nghĩa truyền thống sướng văn, chính là khá Sue. Nội dung nhãn: thời đại kỳ duyên xuyên việt thời không Tìm kiếm keyword: nhân vật chính: Lưu Ngũ Tỷ ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:

1

Continue Reading on Wattpad
[Cận đ...
by myst_15
413
2
0
Wattpad