Love Me Harder
By JFstories
43.7M
1.2M
453.6K
 • General Fiction
 • alcohol
 • badboy
 • bdsm
 • billionaire
 • blackomegasociety
 • bos
 • drugs
 • husband
 • jamillefumah
 • jfstories
 • kill
 • love
 • mobster
 • montemayor
 • montenegro
 • pain
 • revenge
 • romance
 • series
 • sorrow

Description

"If that's the only way, then do it. Hurt me as long as you want." - Kyo Montenegro of MALAS SIYA. Parusa sa lahat ng kagagahan ni Ruby ang mga kamalasang nangyayari sa kanya. Pero ang kanyang pinakamatinding karma ay nang mahalin niya si Kyo Montenegro. Ang lalaking walang pakiramdam. Hindi lang basta walang pakiramdam, dahil si Kyo ay ang tipo na kayang pumatay nang walang kurapan.

Prologue

Continue Reading on Wattpad
Love Me H...
by JFstories
43.7M
1.2M
453.6K
Wattpad