SPARKS
By xianrandal
54.5K
2.0K
393
  • Humor
  • love
  • manlotoc
  • sparks

Description

"May sparks tayo, hindi mo lang napapansin dahil naka switch off and puso mo."

Nasa Utak ng Author

Continue Reading on Wattpad
SPARKS
by xianrandal
54.5K
2.0K
393
Wattpad