POSSESSIVE 3: Train...
By CeCeLib
57.2M
1.1M
290.9K
 • General Fiction
 • arrangemariage
 • cc
 • cecelib
 • chef
 • doctor
 • erotic
 • love
 • lovestory
 • possessive
 • possessiveseries
 • romance
 • romcom
 • series
 • sexy
 • sexyromance
 • spg
 • trainwolkzbin

Description

Train Wolkzbin eluded marriage for eight years. Hindi siya magpapakasal kahit pa mamatay lahat ng kaibigan niya. Kahit pa magunaw ang mundo, hinding-hindi siya magpapatali sa isang babae. He was enjoying his bachelorhood. Pero mukhang magkaiba ang isip nila nila ni Krisz Romero. Walong taon na ang nakalipas pero pinipilit pa rin nito na magpakasal sila, to the point na kaya nitong ibigay ang katawan nito sa kanya para lang magpakasal siya rito. Train knew that he was in trouble when he felt the beast between his legs awakened at the sight of Krisz nakedness. Pero matigas siya at hindi basta-basta papayag na maapektuhan ng pagnanasa niya sa dalaga ang desisyon niya. But, when his father suffered a heart attack, he had no choice but to succumb to his father's wish. And that was to marry Krisz Romero. Bilang mabuting anak, pumayag siya sa hiling ng ama. Pinakasalan niya si Krisz at habang lumilipas ang mga araw na mag-asawa sila, tinatanong niya ang sarili, nagpakasal ba talaga siya kay Krisz dahil 'yon ang kagustuhan ng ama niya o dahil 'yon sa kagustuhan niyang maangkin ang dalaga gabi-gabi at legal na maging pag-aari niya? CECELIB | C.C. WARNING: MATURE CONTENT | P-18 COMPLETED

SYNOPSIS

Continue Reading on Wattpad
POSSESSIV...
by CeCeLib
57.2M
1.1M
290.9K
Wattpad